Skip to content Skip to footer

Čista energija u usponu: Optimizam uprkos izazovima

Iako se suočavamo s brojnim izazovima na putu prema čistijem okruženju, novi izveštaj ukazuje na ohrabrujuće znakove napretka. Zabeležen je rekordni rast u sektoru čiste energije, posebno u oblastima solarne energije i prodaje električnih vozila.

Predviđa se da će porast samo u ove dve tehnologije doprineti smanjenju emisije za jednu trećinu do 2030. Štaviše, inovacije čiste energije su pružile veće mogućnosti smanjujući tehnološke troškove. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), od 2021. godine, inovacije u sektoru čiste energije smanjile su zavisnost od tehnologija koje do sada nisu bile dostupne na tržištu. Sa prvobitnih 50 odsto, sada je zavisnost smanjena na 35 odsto. Ovo ukazuje da tehnološki napredak ide pravim putem prema postavljenim ciljevima.

Ipak, pred nama je izazovna decenija. Istaknuta je potreba za značajnim smanjenjem emisije metana u energetskom sektoru za 75 odsto.

Važna stavka u ovom prelaznom periodu je i pravičnost tranzicije. Dok razvijene zemlje trebaju postići ciljeve smanjenja emisija ranije, zemlje u razvoju treba da dobiju više vremena za adaptaciju.

Iako će, prema prognozama, potražnja za fosilnim gorivima pasti za 80 odsto do 2050. godine, neophodno je pažljivo planiranje kako bi se izbegli potencijalni ekonomski poremećaji.

Cilj je takođe da se garantuje svima pristup savremenim oblicima energije do 2030. godine uz godišnju investiciju od oko 45 milijardi dolara.

Vesti preuzeta sahttps://energetskiportal.rs/cista-energija-u-usponu-optimizam-uprkos-izazovima/

Prijavite se za naš Bilten!

Budite u toku sa najnovijim vestima iz oblasti zelene energije!


Intuit Mailchimp

SOLAR ZA SVI!

Pirke Solar © All Rights Reserved.