Skip to content Skip to footer

EVROPA ISKLJUČUJE KOTLOVE NA FOSILNA GORIVA IZ UPOTREBE

Krajnji cilj je da se zgrade u Evropi do 2050. godine dovedu do klimatski neutralnog stanja, u skladu sa ciljem EU da do polovine veka smanji emisije na neto nulu, a da se kotlovi na fosilna godiva potpuno isključe do 2040. godine.

Kotlovi na fosilna goriva će do 2040. morati potpuno da se isključe iz upotrebe, a subvencije će biti smanjene od 2025. kao deo političkog dogovora postignutog između zakonodavaca EU, radi prepravke Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada (EPBD) bloka.

Krajnji cilj je da se zgrade u Evropi do 2050. godine dovedu do klimatski neutralnog stanja, u skladu sa ciljem Evropske unije da do polovine veka smanji emisije na neto nulu.

Solarni krovovi će takođe morati biti ugrađeni u sve nove stambene zgrade od 2030. godine i postepeno instalirani i u drugim zgradama kao deo privremenog dogovora između Evropskog parlamenta i 27 članica EU u Savetu EU.

 

Eva Brardinelli, stručnjak za zgrade u CAN Europe, klimatskoj nevladinoj organizaciji, smatra da nove regulative verovatno neće podstaći dodatne napore država članica EU da povećaju stope obnove iznad trenutnog proseka od 1% godišnje.

Zahtev za ukidanjem fosilnih grejača takođe je ublažen i odložen sa 2035. na 2040. godinu kako bi dobio podršku država članica EU.

Od 2025. godine, države članice EU će morati prestati sa subvencionisanjem “samostalnih” sistema fosilnog grejanja, formulacija koja ostavlja mogućnost za hibridne kotlove koji delimično rade na obnovljivim izvorima energije. Krajnji cilj je dekarbonizacija grejanja “do potpune eliminacije kotlova na fosilna goriva” do 2040. godine.

Obaveza da vlasnici kuća instaliraju solarne panele na svojim krovovima je takođe ublažena, pri čemu postojeće stambene zgrade neće biti pogođene tom obavezom. Umesto toga, solarna obaveza će važiti samo za “nove zgrade, javne zgrade i postojeće nerezidencijalne zgrade” kada prođu “renoviranje koje zahteva dozvolu”.

Nove izgrađene zgrade će morati biti bez emisija već od 2030. godine, u zavisnosti od toga kako zemlje EU sprovode pravila.

Dodatni izuzeci uključuju poljoprivredne objekte i objekte kulturnog nasleđa, koji mogu biti izuzeti od novih pravila, pored zgrada sa “posebnim arhitektonskim ili istorijskim zaslugama” i crkava.

Vest preuzeta sa: https://euractiv.mondo.rs/zivotna-sredina/a5185/Dogovor-Evropske-unije-revolucija-kotlovi-na-fosila-goriva-prestaju-da-se-koriste.html

Prijavite se za naš Bilten!

Budite u toku sa najnovijim vestima iz oblasti zelene energije!


Intuit Mailchimp

SOLAR ZA SVI!

Pirke Solar © All Rights Reserved.