TEHNOLOGIJA

Kupac-Proizvođač

Status kupac-proizvođač se stiče sklapanjem ugovora sa EPS-om. Sav višak proizvedene električne energije se čuva u mreži EPS-a, i preuzima po potrebi kada je potrošnja veća od proizvodnje.