Skip to content Skip to footer

POLITIKA PRIVATNOSTI

U Pirke Solar kompaniji, vaša privatnost je od najvećeg značaja za nas. Ova Politika privatnosti detaljno opisuje kako postupamo s vašim ličnim podacima kada koristite našu platformu. Razumemo važnost informacija koje delite s nama i posvećeni smo njihovoj sigurnosti.
Kao firma sa sedištem u Srbiji, Beograd – Zemun, pod nazivom Pirke Solar, sa adresom Autoput za Novi Sad 47, postupamo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka koji važe u našem području.
Molimo vas da izdvojite vreme kako biste pažljivo pročitali ovu politiku kako biste bolje razumeli naše prakse i mere zaštite vaših podataka.

Kontakt informacije:

Pirke Solar
Autoput za Novi Sad 47
11080 Beograd, Zemun
Srbija

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas direktno kontaktirati na sunce@pirkesolar.com

CILJ OVOG DOKUMENTA

Pirke Solar posvećuje se očuvanju privatnosti naših korisnika tokom prikupljanja i obrade njihovih ličnih podataka u vezi sa našom platformom za prodaju i ugradnju solarnih panela. Trudimo se da sačuvamo poverljivost prikupljenih ličnih podataka i da se pridržavamo relevantnih zakona o zaštiti podataka, uključujući Evropsku regulativu 2016/679, poznatu kao Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR).
Ova Politika privatnosti opisuje prakse Pirke Solar-a u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka (u daljem tekstu “Podaci”) u vezi sa korišćenjem naše web stranice, pristupanjem informacijama i korišćenjem usluga naše platforme putem elektronskih sredstava komunikacije. Pojam “obrada ličnih podataka” obuhvata svako rukovanje podacima koji vas mogu identifikovati kao pojedinca.
Važno je napomenuti da podaci prikupljeni od strane Pirke Solar-a kao deo studije o solarnim panelima su anonimizirani i koriste se isključivo za generisanje anonimnih globalnih statistika. Ovi podaci ne prolaze kroz individualnu obradu i stoga ne spadaju pod obuhvat ove Politike privatnosti.
Specifični detalji o ličnim podacima koje prikupljamo navedeni su u sekciji ispod, koju vas podstičemo da pažljivo pregledate. U Pirke Solar-u smo posvećeni poštovanju vaše privatnosti i pružanju sveobuhvatnih informacija kako biste mogli da kontrolišete svoje Podatke. Dodatne informacije o vrstama Podataka koje prikupljamo, razlozima za prikupljanje, periodima zadržavanja podataka, vašim pravima u vezi sa privatnošću i metodama za ostvarivanje tih prava navedene su u nastavku.
Pirke Solar zadržava pravo da periodično menja ovu Politiku privatnosti, posebno kao odgovor na promene u zakonodavstvu. Stoga preporučujemo da se uvek upućujete na najnoviju verziju Politike privatnosti na našoj web stranici: https://pirkesolar.com/politika-privatnosti

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Pirke Solar prikuplja različite vrste podataka koji se mogu kumulativno sakupljati. Ove vrste podataka uključuju:

 1. Automatski prikupljeni podaci prilikom pristupa sajtu od strane bilo kog korisnika:
  – IP adresa
  – Datum i vreme pristupa sajtu
  – Posete stranicama
  – Korišćeni tip pretraživača
  – Platforma i/ili operativni sistem na uređaju (računar, tablet, pametni telefon)
  – Pretraživač i ključne reči korišćene za lociranje sajta
  – Podaci koje korisnici dostavljaju Pirke Solar-u radi kontaktiranja i pružanja usluga (korisničko ime, pol, ime, prezime, e-mail adresa, datum rođenja, jezik koji se proučava, država)
  – Podaci u vezi sa vašim upitima usluga Pirke Solar-a
  – Podaci prikupljeni od strane korisnika prilikom kontaktiranja Službe za korisnike (npr. putem e-maila) radi optimalnog pružanja usluga, uključujući izvršenje usluga ili preduzimanje prekobrojnih mera
 2. Automatski zabeležene informacije prilikom korišćenja sajta ili platforme:
  – Operativne aktivnosti zabeležene u određenom fajlu (“log”), uključujući prijavu korisnika, korišćene funkcije, vreme izvršenja (“timestamp”) i detalje radne stanice putem IP adrese korisnika
  – Povezivanja sa platformom
  Pirke Solar koristi vaše podatke isključivo u meri u kojoj je to potrebno za svrhe navedene u narednom odeljku.Važno je napomenuti da Pirke Solar nije namenjen za korišćenje od strane dece mlađe od 16 godina i mi nameravano ne prikupljamo lične podatke od dece mlađe od 16 godina bez izričite saglasnosti roditelja ili staratelja. U slučaju nenamernog prikupljanja podataka o deci mlađoj od 16 godina, preduzećemo odmah mere za brisanje takvih podataka, osim ako zakonske obaveze ne zahtevaju njihovo zadržavanje.

TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE I KOLAČIĆI

U firmi Pirke Solar koristimo kolačiće (Cookies) i slične tehnologije za praćenje kako bismo pratili aktivnosti na našoj platformi i sačuvali određene informacije. Ove tehnologije za praćenje obuhvataju bekon (beacons), oznake (tags) i skripte (scripts), koje koristimo kako bismo prikupili i analizirali podatke radi poboljšanja i procene naših usluga. Spektar tehnologija koje koristimo uključuje:
Kolačiće ili Browser Cookies: Kolačić je mali fajl koji se čuva na vašem uređaju. Možete podesiti svoj pretraživač da odbija sve kolačiće ili vas obaveštava kada se kolačić šalje. Međutim, ako odlučite da ne prihvatite kolačiće, određeni delovi naše usluge mogu postati nedostupni. Naša usluga može koristiti kolačiće, osim ako niste konfigurisali svoj pretraživač da ih odbija.
Web Beacon: Određeni delovi naše platforme i naši emailovi mogu uključivati male elektronske fajlove poznate kao web beacon (takođe poznate kao clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs). Ovi elementi nam omogućavaju praćenje poseta korisnika određenim stranicama, analizu interakcija sa emailovima i prikupljanje drugih relevantnih statistika o web sajtu (kao što je popularnost sekcija i verifikacija integriteta sistema/servera).
Kolačići se mogu kategorizovati kao “Trajni” ili “Sesija” kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem uređaju čak i kada ste van mreže, dok se Sesija kolačići brišu čim zatvorite svoj web pretraživač. Više informacija o kolačićima možete pronaći u resursima poput članka na web sajtu Free Privacy Policy.
Koristimo kako Sesija, tako i Trajni kolačići za sledeće svrhe:
– Neophodni / Essencijalni kolačići
– Tip: Sesija kolačići
– Administrira: Pirke Solar

Svrha: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga dostupnih putem platforme i omogućavanje korišćenja određenih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju neovlašćeno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, tražene usluge ne mogu biti obezbeđene. Koristimo ih isključivo kako bismo isporučili navedene usluge.
Kolačići za Prihvatanje Politike Kolačića / Obaveštenje o Kolačićima
– Tip: Trajni kolačići
– Administrira: Pirke Solar
Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na našoj platformi.
Kolačići za Funkcionalnost
– Tip: Trajni kolačići
– Administrira: Pirke Solar
Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo vaše izbore dok koristite našu platformu, kao što su vaši podaci za prijavu ili jezičke postavke. Njihova svrha je personalizacija vašeg iskustva i sprečavanje ponovnog unošenja postavki svaki put kada koristite platformu.
Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo i vašim opcijama u vezi sa kolačićima, molimo vas da se konsultujete sa našom Politikom Kolačića ili odeljkom o Kolačićima unutar naše Politike Privatnosti.

SVRHE KORIŠĆENJA PODATAKA

U Pirke Solar firmi prikupljamo lične podatke isključivo u meri i u svrhe koje ste nam pružili.

 • Distribucija Informacija:
  Da bismo preneli relevantne informacije vezane za usluge, na primer putem e-maila ili push obaveštenja.
 • Dobrobit Zajednice:
  Da bismo održali sigurno, prijateljsko i odgovorno okruženje.
 • Korespondencija:
  U svrhu komunikacije s vama.
 • Marketinške Aktivnosti:
  Za svrhe kao što je slanje našeg newsletter-a.
 • Osiguranje Kvaliteta i Statistike:
  Za osiguranje kvaliteta i generisanje statističkih uvida.
 • Učestvovanje na Događajima:
  Za vaše učešće na našim događajima.
 • Unapređenje Usluge:
  Za kontinuirano poboljšanje usluge.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Obrada vaših podataka se pridržava sledećih pravnih odredbi:
Podaci zasnovani na saglasnosti pruženi putem formi, itd.: Član 6(1)(a) GDPR-a.
Podaci vezani za korišćenje usluge u cilju ispunjenja ugovora: Član 6(1)(b) GDPR-a.
Ispunjavanje zakonskih obaveza: Član 6(1)(c) GDPR-a.
Statistički podaci i online identifikatori, vođeni legitimnim interesima: Član 6(1)(f) GDPR-a (vidi ispod).
Otkrivanje Vaših Podataka
Pirke Solar će vaše podatke otkriti trećim stranama samo u sledećim okolnostima:
– Pravilno Izvršenje Usluge:
Kada je to neophodno za besprekorno pružanje naših usluga.
– Zakonske Obaveze:
Kada je neophodno za ispunjenje zakonske obaveze.
Za efikasno pružanje naših usluga, možemo angažovati tehničke podizvođače, delimično ili u potpunosti, da obavljaju određene zadatke. Na primer, IT kompanija može biti angažovana za hosting sajta i zaštitu podataka i rezervnih kopija. Mi se pobrinemo da podizvođači rukuju vašim podacima sa istom pažnjom kao i mi – obezbeđujući sigurnost, poštovanje i odgovornost. Osim toga, mi uspostavljamo odgovarajuće ugovorne garancije u vezi s tim. Pirke Solar nalaže svojim podizvođačima da se pridržavaju propisa o zaštiti podataka i obezbede zadovoljavajuće garancije o sprovođenju odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera. Ove mere su osmišljene kako bi se obezbedilo da obrada podataka odgovara zahtevima relevantnih propisa o zaštiti podataka i da se čuvaju vaša prava.
Vaša Prava u Vezi sa Vašim Podacima kod Pirke Solar-a:
U skladu sa prirodom obrade i pravnim osnovom, na raspolaganju vam je nekoliko opcija koje vam omogućavaju da zadržite kontrolu nad svojim podacima:
– Pravo na Pristup:
Imate pravo da pristupite podacima koje čuvamo o vama.
– Pravo na Ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku ili ažuriranje svojih podataka.
– Pravo na Prigovor:
Imate pravo da se usprotivite obradi vaših podataka.
– Pravo na Ograničenje Obrade:
Imate pravo da ograničite obradu svojih podataka u određenim okolnostima.
– Pravo na Brisanje:
Imate pravo da zatražite brisanje svojih podataka, uz određene uslove.
– Pravo na Prenosivost Podataka:
Imate pravo da zatražite prenos vaših podataka drugom pružaocu usluga.
– Pravo na Povlačenje Saglasnosti:
Ako se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku.
Da biste ostvarili bilo koje od ovih prava, ljubazno pošaljite e-mail na sunce@pirkesolar.com.

ČUVANJE VAŠIH PODATAKA KOD PIRKE SOLAR

Vaši podaci će biti zadržani samo onoliko koliko je potrebno da se ispune svrhe za koje su prikupljeni. Međutim, Pirke Solar može koristiti kontakt informacije korisnika kako bi ih obavestio o novim proizvodima i promocijama Pirke Solara tokom perioda od do 2 godine, osim ako korisnici nisu odabrali da ne primaju takve promotivne poruke. Nakon isteka navedenih rokova čuvanja, podaci će ili biti izbrisani ili anonimizirani, osim u slučajevima kada je zakonom obavezno zadržavanje podataka, posebno u vezi sa zahtevima za čuvanje dokumenata u vezi sa računovodstvom i poreskim obavezama.

MERE BEZEDNOSTI ZA ZAŠTITU VAŠIH PODATAKA KOD PIRKE SOLAR

Mi ozbiljno shvatamo bezbednost vaših podataka i implementirali smo sveobuhvatne tehničke i organizacione mere za njihovu zaštitu. Naše mere bezbednosti su dizajnirane da spreče uništavanje, gubitak, manipulaciju, izmenu, neovlašćeni pristup, slučajno otkrivanje trećim stranama i svaku drugu neovlaštenu manipulaciju. Evo nekoliko mera bezbednosti koje smo implementirali:
Sinhronizacija Podataka: Mi sigurno sinhronizujemo podatke koji sadrže informacije korisnika na tri različita fizička platforma.
Ažuriranje Softvera: Redovno ažuriramo sistemski i aplikativni softver kako bismo se zaštitili od virusa i bezbednosnih pretnji.
Zaštita Firewall-om: Svaki server u Pirke Solaru je ojačan firewall-om koji konfiguriše naš mrežni administrator kako bi se sprečili spoljni napadi.
Enkripcija: Koristimo privatno-javni ključ za ograničenje pristupa serverima, pri čemu se privatni ključ čuva pomoću DES 256 enkripcije.
Prakse Zaposlenih: Računari naših zaposlenih su opremljeni profesionalnim antivirusnim softverom koji se redovno ažurira. Dodatno, razvojni timovi i članovi osoblja odgovorni za našu infrastrukturu rade na računarima sa potpuno enkriptovanim hard diskovima.
U slučaju da dođe do neovlašćenog pristupa podacima koji može imati negativne posledice po vaše podatke, bićete lično obavešteni u zakonom propisanom roku. Kako biste dodatno povećali bezbednost vaših podataka, preporučujemo sledeće prakse:
Ne delite svoju lozinku sa trećim stranama.
Periodično menjajte svoju lozinku.
Osigurajte bezbednost pristupa vašem računaru, tabletu ili pametnom telefonu.
Važno je napomenuti da snosite isključivu odgovornost za svoj Pirke Solar nalog i posledice koje proizlaze iz njegove upotrebe, kao i za sve informacije koje pružite Pirke Solaru. U slučajevima gde dođe do štete usled netačnih, nepotpunih ili lažnih informacija koje ste pružili, Pirke Solar ne snosi odgovornost. Vaša privatnost i poverenje su nam važni i posvećeni smo zaštiti vaših podataka koliko je u našoj moći. Ako imate bilo kakvih zabrinutosti ili pitanja o našim praksama čuvanja podataka ili bezbednosti, slobodno nas kontaktirajte.

TREĆE STRANE I USLUGE

Naša platforma može sadržavati linkove ka veb lokacijama trećih strana, a određene usluge mogu omogućiti pristup ponudama trećih strana, kao što su društvene mreže. Važno je razumeti da Pirke Solar nema uticaja na način na koji treće strane upravljaju vašim podacima. Mi ne vršimo pregled ovih veb lokacija i usluga trećih strana i ne snosimo odgovornost za njihove prakse u vezi sa zaštitom vaših podataka. Ohrabrujemo vas da pažljivo pregledate politike obrade podataka trećih strana do kojih pristupate putem naše platforme.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših podataka ili želite da ostvarite svoja prava, slobodno nas kontaktirajte putem sledećih sredstava:
Email: sunce@pirkesolar.com
U slučaju da smatrate da vaši podaci nisu bili odgovarajuće obrađeni, nemojte oklevati da nas kontaktirate. Učinićemo sve što je u našoj moći da brzo odgovorimo na vaš upit. Ako smatrate da naš odgovor nije zadovoljavajući, takođe imate opciju da podnesete žalbu relevantnom organu za zaštitu podataka na sledećim kontaktima:
Adresa: Autoput za Novi Sad 47
11080 Zemun, Beograd, Srbija
Email: sunce@pirkesolar.com
Veb sajt: https://pirkesolar.com

Prijavite se za naš Bilten!

Budite u toku sa najnovijim vestima iz oblasti zelene energije!


Intuit Mailchimp

SOLAR ZA SVI!

Pirke Solar © All Rights Reserved.