Skip to content Skip to footer

SRBIJA IMA DOBRE PREDISPOZICIJE ZA KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE

Srbija ima dobre predispozicije za korišćenje solarne energije, rekla je Jovana Joksimović, pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju i evropske integracije i dodala da je zadatak države da iskoristi ovaj prirodni resurs u obezbeđivanju sigurnog snabdevanja električnom energijom, veće energetske nezavisnosti i smanjenju emisije štetnih gasova.

Prema njenim rečima, obnovljivi izvori energije će u godinama ispred nas, postajati glavni domaći izvor električne energije, a način da se to ostvari jeste putem najekonomičnije eksploatacije raspoloživog potencijala u slučaju energije vetra i Sunca.

,,Solarna energija predstavlja deo odgovora na strateške izazove koji se postavljaju pred energetski sektor kako Srbije, tako i drugih zemalja Zapadnog Balkana, jer predstavlja čist i dostupan izvor energije, koji doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju emisije štetnih gasova“, rekla je Joksimović na panelu „Uloga i značaj solarne energije na putu ka karbonskoj neutralnosti’’ u Banja Luci.

Ona je istakla da se rad na povećanju kapacitete solarne energije odvija na nekoliko koloseka.

Kroz aukcije za tržišne premije koje su prvi put uspešno sprovedene prošle godine, a koje uključuju i kvotu za solarne elektrane, projekte koje realizuje Elektroprivreda Srbije kao i projekte koje realizuje privatni sektor. Primer je izgradnja 1 GW samobalansiranih solarnih elektrana, koje gradi konzorcijum na čelu sa južnokorejskim Huyndai Engineering, a koji će po završetku biti u vlasništvu EPS, odnosno države’’, rekla je ona i dodala da je uspostavljen i institut kupca-proizvođača koji građanima omogućava da postanu aktivni učesnici energetske tranzicije.

Pomoćnica ministarke je ukazala da je Srbija u procesu donošenja strateških dokumenata koji će odrediti smer i dinamiku promena u energetskom sektoru, u procesu energetske tranzicije.

Kako je istakla, konkretni ciljevi definisani su kroz Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu do 2030, sa projekcijama do 2050, i novom Strategijom razvoja energetike do 2040. sa projekcijama do 2050, koji će biti usvojeni u narednom periodu.

,,Integrisani plan je prvi strateški dokument koji na jedinstven način sagledava klimatsku i energetsku problematiku, i na kome se radilo dve i po godine, u uslovima velikih gepolitičkih promena koje su se najviše odrazile upravo u sektoru energetike. U periodu do 2030. glavni ciljevi podrazumevaju povećanje udela OIE u proizvodnji električne energije na 45 odsto, smanjenje emisije štetnih gasova za 40,4 odsto u odnosu na 1990. godinu, kao i značajno povećanje energetske efikasnosti ’’, rekla je Joksimović.

 

Vest preuzeta sa: https://energetskiportal.rs/srbija-ima-dobre-predispozicije-za-koriscenje-solarne-energije/

Prijavite se za naš Bilten!

Budite u toku sa najnovijim vestima iz oblasti zelene energije!


Intuit Mailchimp

SOLAR ZA SVI!

Pirke Solar © All Rights Reserved.