Skip to content Skip to footer

– PROZJUMER –

Ako vam je ideja da postanete prozjumer bliska, a ne znate odakle biste krenuli – na pravom ste mestu!

Biti prozjumer nije previše komplikovano, međutim hajde da objasnimo neke od nedoumica koje postoje kod prozjumera, i da se osvrnemo na par detalja koje odlikuju ovaj oblik učešća građana na tržištu električne energije.

Da biste uzeli učešće i počeli da proizvodite električnu energiju, neophodno je da postanete prozjumer, odnosno, kupac-proizvođač, kako je zvaničan naziv ovog zakonodavnog instituta koji je uveden upravo za ove potrebe.

Prozjumeri koriste proizvedenu električnu energiju za sopstvene potrebe, a viškove koji nastanu kada proizvodnja prevazilazi potrošnju, prebacuju u elektrodistributivni sistem koji se ponaša kao virtuelna baterija, i koriste ih kasnije kada imaju potrebu za većom količinom električne energije nego što mogu da proizvedu.

Kupac – proizvođač je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni sistem.

Biti prozjumer u Srbiji može biti veoma isplativo.

  • Ostvarićete dugoročne uštede na računu za električnu energiju (najmanje sledećih 25 godina),
  • Zaštitićete se od „skokova“ cene električne energije za deo sopstvene potrošnje,
  • Delimično ćete smanjiti zavisnost od Elektroprivrede Srbije,

Dodatno ćete uštedeti na izgradnji solarne elektrane, ako koristite subvencije koje su vam na raspolaganju.

U poslednje vreme je postalo jasno da nije moguće održavati cenu struje na ovako niskim nivoima, zbog čega je cena podignuta 3 puta u periodu od decembra 2022. do oktobra 2023. Ovaj trend će se sigurno nastaviti i u budućnosti (maj 2024. još 8% poskupljenja), zbog čega je solarna elektrana jedan od načina da se zaštite od novih skokova cene električne energije u budućnosti.

 

 


Osnovne odlike kupca-proizvođača su:
Kupac – proizvođač je krajnji kupac – možemo reći da je svako od nas krajnji kupac električne energije i to se ne menja kada postanete prozjumer. I dalje ste povezani na elektrodistributivni sistem, kao i ostali potrošači električne energije. To je neophodno, obzirom da je praktično nemoguće pokriti stalnu potrošnju samo iz sopstvene elektrane koja je na obnovljive izvore energije. Obnovljivi izvori su varijabilne prirode i zavise od vremenskih uslova, sunca, vetra, perioda godine, itd…

–  proizvodni objekat (elektrana) se povezuje sa sopstvenim instalacijama, kako bi proizvedena električna energija bila korišćena odmah, za aktivnu potrošnju, a viškovi koji se ne troše u realnom vremenu se prebacuju u elektrodistributivni sistem. Priključivanje proizvodnog objekta (elektrane) na sopstvenu instalaciju je ključna razlika između „proizvođača električne energije“ i „kupca-proizvođača“ i direktno je povezano sa osnovama koncepta prozjumera.

višak proizvedene električne energije isporučuje se u distributivni sistem – Ako imate solarnu elektranu, očigledno je da ćete leti proizvoditi daleko veće količine struje nego zimi, zato što dan traje duže i nebo je daleko vedrije nego u hladnim mesecima. Naravno, imaćete proizvodnju i tokom zimskih meseci, ali najveći deo proizvedene električne energije će biti proizveden u najsunčanijim mesecima u godini – od aprila do novembra.

Viškovi nastaju kada je trenutna proizvodnja veća od trenutne potrošnje električne energije. Solarni sistem automatski prebacuje viškove u elektrodistributivni sistem (virtuelna baterija), koji se „beleže“ kao određena vrsta kredita, i koriste se u sledećim mesecima za smanjivanje broja preuzetih kilovat-sati iz elektrodistributivne mreže. Viškovi koje preuzimate iz elektrodistributivne mreže, mogu se preuzeti isključivo u istoj tarifi u kojoj su viškovi predati, što je u slučaju solarne elektrane – viša (dnevna) tarifa (VT), ukoliko ste na višetarifnom merenju. Ukoliko ste na jednotarifnom, onda viškove možete preuzeti u bilo kom periodu dana, obzirom da za vas važi jedinstvena tarifa. Kredit u kilovat-satima je moguće prenositi od 1. aprila tekuće godine do isteka perioda poravnanja – 31. marta naredne godine. Nakon toga, ti viškovi ostaju u sistemu, i prema trenutnom zakonodavstvu, ne postoji naknada za te viškove koji su ostali neiskorišćeni.

Važno je imati u vidu i činjenicu da, zbog načina obračuna, i viškovi imaju određenu cenu kada ih preuzimate iz elektrodistributivne mreže.

Cena preuzimanja viškova iz mreže:

  • 3,879 dinara (mrežarina, odnosno, naknada za pristup elektrodistributivnom sistemu)
  • + 7,5% (akciza)
  • + 20% (porez na dodatu vrednost)

UKUPNO: 5,02 dinara po kilovat-satu

Najbolje je svu električnu energiju potrošiti odmah u trenucima kada je proizvodite.

Viškove možete smanjiti ukoliko uskladite proizvodnju i potrošnju – struju treba trošiti onda kada je najviše ima, a to je u dnevnim časovima.

Kada dobro upravljate proizvodnjom i potrošnjom maksimalno ćete smanjiti račun za električnu energiju i ujedno smanjiti period povraćaja sredstava uloženih u solarnu elektranu.

 

Vest preuzeta sa: https://prozjumer.rs/sta-znaci-biti-prozjumer/

 

Prijavite se za naš Bilten!

Budite u toku sa najnovijim vestima iz oblasti zelene energije!


Intuit Mailchimp

SOLAR ZA SVI!

Pirke Solar © All Rights Reserved.